Grand World Phú Quốc
Dự án: Grand World Phú Quốc
Loại cửa: Cửa cuốn khe thoáng Doortech D08s