Vincom Phú Thọ
Dự án: Vincom Phú Thọ
Hạng mục:  Cung cấp cửa cuốn và Ốp Alucomposite trang trí