Vincom Kon Tum
Dự án: Vincom Kon Tum
Hạng mục: Cung cấp cửa cuốn và Ốp Alucomposite trang trí