Calyx Residence 319 Đông Anh
Dự án: Calyx Residence 319 Đông Anh
Loại cửa: Cửa cuốn nan nhôm khe thoáng Doortech D08