Nhà máy cán tôn Hòa Phát - KCN Phố Nối A
Dự án: Nhà máy cán tôn Hòa Phát
Loại cửa: Siêu trường ST100


Chủ đầu tư: Tập đoàn Hòa Phát
Dự án: Nhà máy cán tôn Hòa Phát
Khách hàng trực tiếp: Tập đoàn Hòa Phát
Loại cửa: Siêu trường ST100
Địa chỉ: Đường E1, Khu E, HCN Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên
Tổng giá trị dự án: 4.000.000.000 VNĐ
Thời gian triển khai: 2018