CWT Mê Linh
Cung cấp, lắp đặt cửa cuốn siêu trường ST100 cho dự án nhà máy điện tử Channel Well Technology Viet Nam tại Lô 38G2, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.