Vinhomes Star City Thanh Hóa
Dự án: Vinhomes Star City Thanh Hóa
Loại cửa: Cửa cuốn khe thoáng Doortech D08s 


Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup
Dự án: Vinhomes Star City Thanh Hóa 
Loại cửa: Cửa cuốn khe thoáng Doortech D08s
Địa chỉ: Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Thời gian triển khai: 2019