Golden Mark - Quảng Ninh
Dự án: Golden Mark - Quảng Ninh
Loại cửa: Cửa cuốn khe thoáng Austdoor


Chủ đầu tư: PG Builder
Dự án: Golden Mark - Quảng Ninh
Loại cửa: Cửa cuốn khe thoáng Austdoor
Địa chỉ: Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Thời gian triển khai: 2019