Trụ sở bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
Dự án: Trụ sở bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
Hạng mục: Cung cấp cửa cuốn chống cháy


Chủ đầu tư: Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
Dự án: Trụ sở bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
Hạng mục: Cung cấp cửa cuốn chống cháy
Địa chỉ: Lô đất D20 - Khu Đô thị mới Cầu Giấy - Q.Cầu Giấy - Hà Nội
Thời gian triển khai: 2019