CWT Quế Võ
Cung cấp, lắp đặt cửa cuốn siêu trường Austdoor ST100 cho nhà máy thông minh Power Plus Technology tại KCN Quế Võ II, Bắc Ninh.