Grand World Phú Quốc
Dự án: Grand World Phú Quốc
Loại cửa: Cửa cuốn khe thoáng Doortech D08s 


Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup
Dự án: Grand World Phú Quốc
Loại cửa: Cửa cuốn khe thoáng Doortech D08s
Địa chỉ: Phú Quốc
Thời gian triển khai: 2019