QUANTA COMPUTER
Cung cấp, lắp đặt cửa cuốn siêu trường Inox CATO C100 cho nhà máy thông minh Quanta Computer tại Nam Định