Vinhomes Ocean Park
Dự án: Vinhomes Ocean Park 
Loại cửa: Cửa cuốn khe thoáng 


Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup
Dự án: VinCity Vinhomes Ocean Park
Loại cửa: Cửa cuốn khe thoáng Doortech D08s
Địa chỉ: Gia Lâm, Hà Nội
Thời gian triển khai: 2019