Nhà máy Huyndai Ninh Bình - KCN Gián Khẩu
Dự án: Nhà máy Huyndai
Loại cửa: Cửa tấm liền AP


Chủ đầu tư: Tập đoàn Thành Công
Dự án: Nhà máy Huyndai
Khách hàng trực tiếp của Cato: Tập đoàn Thành Công
Loại cửa: Cửa tấm liền AP
Địa điểm : Gia Xuân - Gia Viễn - Ninh Bình
Thời gian triển khai: 2018