Vincom Phú Thọ
Dự án: Vincom Phú Thọ
Hạng mục:  Cung cấp cửa cuốn và Ốp Alucomposite trang trí 


Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup
Dự án: Vincom Phú Thọ
Hạng mục: Cung cấp cửa cuốn và Ốp Alucomposite trang trí
Địa chỉ: Phú Thọ
Thời gian triển khai: 2019