Vincom Kon Tum
Dự án: Vincom Kon Tum
Hạng mục: Cung cấp cửa cuốn và Ốp Alucomposite trang trí


Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup
Dự án: Vincom Kon Tum
Hạng mục: Cung cấp cửa cuốn và Ốp Alucomposite trang trí
Địa chỉ: Thành phố Kontum
Thời gian triển khai: 2019