Nhà máy điện tử BYD Phú Thọ
Dự án: Nhà máy điện tử BYD Phú Thọ
Loại cửa: Cửa cuốn siêu trường CATO C100