Kho vận DHL - HATECO LOGISTICS
Dự án: Nhà kho vận DHL Express
Loại cửa:  Tấm liền CB


Dự án: Kho vận DHL
Khách hàng: Công ty CP Tư vấn kiến trúc kỹ thuật và xây dựng AAC
Loại cửa:  Tấm liền CB
Địa chỉ: KCN Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
Tổng giá trị dự án: 1.500.000.000 VNĐ
Thời gian thực hiện: 2018