Khu liền kề Dream Land - Tây Hồ
Dự án: Khu biệt thự liền kề DreamLand
Loại cửa: Khe thoáng A48i


Dự án: Khu biệt thự liền kề DreamLand
Loại cửa: Khe thoáng A48i
Khách hàng: BIC Việt Nam
Địa chỉ: 107 Xuân La – Tây Hồ - HN.
Tổng giá trị dự án: 2.200.000.000 VNĐ
Thời gian thực hiện: 2017