Nhà máy Dorco - KCN phố nối A
Dự án: Nhà máy Dorco
Loại cửa: Khe Thoáng A49i


Chủ đầu tư: Dorco
Dự án: Nhà máy Dorco
Khách hàng trực tiếp của Cato: Dorco
Loại cửa: A49i
Địa điểm: KCN Phố Nối A - Văn Lâm - Hưng Yên
Thời gian khai triển: 2017