Nhà máy Eva 2 - KCN Visip Hải Phòng
Dự án: Nhà máy Eva
Loại cửa: Siêu trường ST100


Chủ đầu tư: Eva Group Limited (Hong Kong)
Dự án: Nhà máy Eva
Khách hàng trực tiếp: Công ty CP TK&XD Giza Việt Nam
Loại cửa: Siêu trường ST100
Địa chỉ: KCN VSIP - Hải Phòng
Tổng giá trị dự án: 1.400.000.000 VNĐ
Thời gian triển khai: 2017 - 2018