Nhà máy Keihin - KCN THĂNG LONG II
Dự án: Nhà máy Keihin Việt Nam
Loại cửa: Cửa siêu trường ST100


Tổng thầu: Công ty CP Tập đoàn Công Nghiệp Việt
Dự án: Nhà máy Keihin Việt Nam
Khách hàng trực tiếp của Cato: Công ty CP Tập đoàn Công Nghiệp Việt
Địa điểm: KCN THĂNG LONG II, YÊN MỸ, HƯNG YÊN
Loại cửa: Cửa siêu trường ST100