Nhà máy Sunjin - KCN Đồng Văn IV
Dự án: Nhà máy Sunjin
Loại cửa: Cửa trượt trần nhập khẩu Doorhan


Chủ đầu tư: CJSC
Dự án: Nhà máy Sunjin
Khách hàng trực tiếp của Cato: CJSC
Loại cửa: Cửa trượt trần nhập khẩu Doorhan
Địa điểm: KCN Đồng Văn IV - Hà Nam
Thời gian triển khai: 2018
Một số hình ảnh thực tế tại công trường: