Nhà máy Vinfast
Dự án: Nhà máy Vinfast
Loại cửa: Chống cháy AF100


Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup
Dự án: Nhà máy Vinfast
Loại cửa: Chống cháy AF100
Địa chỉ: Xưởng ZF, xưởng Lear tại Khu công nghiệp Đình Vũ, Đảo Cát Hải, Hải Phòng
Thời gian triển khai: 2018

Một số hình ảnh thực tế: